Het vendelen is een van de belangrijke traditionele gebruiken van het gilde. De vendeliers voeren bij officiële optredens hun zwaaivendel mee. Onder begeleiding van de tamboers voeren zij met het vendel een kleurig en acrobatisch bewegingsspel uit. Dat wordt met name gedaan bij wijze van groet, als betuiging van eerbied aan de gildenkoning, de wereldlijke of geestelijke overheid en bij de begrafenis van een overleden gildenbroeder. Natuurlijk wordt er ook deel genomen aan de wedstrijden tijdens de (kring-) gildendagen, het Landjuweel e.d. en er worden demonstraties gegeven.

Bij het vendelen hebben de bewegingen van de vendeliers een bepaalde betekenis. Deze betekenis stamt niet uit de begintijd van de gilden, doch is pas na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk ontwikkeld. Het geheel van de bewegingen wordt het “vendelgebed” genoemd. Voor het uitvoeren van het vendelgebed staat de vendelier kaarsrecht met het zwaaivendel voor zich. De kapitein spreekt drie opdrachten uit: Presenteer Uw vaandel;

  1. Neig Uw vaandel;
  2. Zwaai Uw vaandel voor God,
  3. koning(in) en vaderland.
 Groepsvendelen
 Het groepsvendelen.
Vendelgebed
Beweging Betekenis
Eerste ronde:
ronddraaien boven het hoofd Blijf sterk in de strijd.
rondgooien in de hals Vecht, al kost het je kop.
draaien om het middel Geef je leven als het moet.
draaien om de knieën Blijf lening, datje kunt knielen.
draaien om de enkels  Draai, maar houdt de vlag schoon.
Tweede ronde:
rondgooien boven het hoofd Sint Jan ik zal doen wat ik kan.
knop in de hals en hoofd schuin omhoog Ik zie naar U Heer, ik wil U eren.
schuin over de schouder draaien De vijand komt.  De hemel bescherm mij.
achter de rug doorhalen Van alle kanten komt gevaar.
achter de knieën doorhalen De vijand probeert mij op de knieën te krijgen.
achter de enkels doorhalen De vijand probeert mij op de grond te krijgen.
draaien rond een been, knie en enkel Op een been zal ik overeind blijven.
vastknellen in knieholte Mijn handen zijn vrij, ik ga voor niets opzij.
balanceren op de voet Bijna de vlag gevallen; met de voet nog gered.
over het vendel stappen De vijand probeert de vlag af te nemen.
over de vlag stappen en deze omhoog gooien Vlag bijna uit de hand geslagen.  Ik kon haar nog net grijpen.
Derde ronde:
vendel over het hoofd gooien  Hoe het ook gaat ik blijf strijden.
om het middel gooien en opvangen De strijd wordt erg zwaar, help mij.
rond de benen zwaaien en opvangen De strijd zwaarder; de vlag zakt omlaag.
rond een been zwaaien en opvangen Ik val bijna om van vermoeidheid.
op een knie zwaaien Sint Jan help me, ik kan niet meer.
op beide knieën Heer God, geef mij kracht.
staande, vendel op de vuist en opgooien Ik heb gewonnen, ik ben blij.
vendel oprollen De strijd is voorbij, ik heb overwonnen.