Het Sint-Jansgilde is opgericht in 1644 en aangesloten bij de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.

Zoals veel Brabantse gilden viert het Sint-Jansgilde van Soerendonk het patroonsfeest ieder jaar met de kermis,die valt op de zondag voor 29 juni (is Petrus en Paulus). Sint Jan (24 juni) valt dan ook vaak in de kermisdagen.
Met kermisdinsdag maakt het gilde vanouds een 'Ommeganck' door het dorp, waarvan deel uitmaken het afhalen van de koning, het vieren van een Heilige Mis, het bezoeken van het voormalige gemeentehuis op het landgoed Cranendonck en de plaatselijke cafés. Een vast onderdeel is een bezoek aan de Sint Jansboom, die voor de 'Ommeganck' door de buurt versierd wordt. Deze eigen boom is een zeldzaam verschijnsel binnen het gildenwezen. Het Sint-Jansgilde koestert de linde dan ook, hoewel niet bekend is hoe het komt dat het gilde een eigen boom heeft. In het begin van de jaren zeventig werd de boom onaangekondigd omgezaagd in het kader van de ruilverkaveling. Het gemeentebestuur maakte die schending van een oud gegeven goed door het gilde een nieuwe boom op nagenoeg dezelfde plaats te schenken.

Op 17 Juni 2001 tijdens het landjuweel te Helmond ontving het Sint-Jansgilde een eremedaille die geschonken was door H.M koningin Beatrix. Het Sint-Jansgilde ontving deze medaille mede voor het actieve jeugdbeleid. Een jaar later op 17 Juni 2002 tijdens de kringgildedag te Waalre mocht het Sint-Jansgilde wederom een eremedaille die geschonken was door H.M koningin Beatrix in ontvangst nemen. Van de 52 deelnemende gilden presteerde het Sint-Jansgilde over de gehele dag het beste en mocht daarom de ereprijs in ontvangst nemen.